Tingimused

Tingimused

Tere tulemast LEACREEsse!
Need nõuded ja tingimused kirjeldavad LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. veebisaidi, mis asub aadressil https://www.leacree.com, kasutamise eeskirju ja eeskirju.
Sellele veebisaidile sisenedes eeldame, et nõustute nende tingimustega.Ärge jätkake LEACREE kasutamist, kui te ei nõustu kõiki sellel lehel esitatud tingimusi järgima.
Nende tingimuste, privaatsusavalduse ja lahtiütlemise teatise ning kõigi lepingute kohta kehtib järgmine terminoloogia: "Klient", "Teie" ja "Teie" viitavad teile, isikule, kes logib sisse sellel veebisaidil ja järgib ettevõtte tingimusi."Ettevõte", "Meie ise", "Meie", "Meie" ja "Meie" viitab meie ettevõttele."Pool", "Pooled" või "Meie" viitab nii Kliendile kui ka meile endile.Kõik tingimused viitavad pakkumisele, vastuvõtmisele ja makse tasumisele, mis on vajalikud meie abistamise protsessi läbiviimiseks Kliendile kõige sobivamal viisil selgesõnalisel eesmärgil, et rahuldada Kliendi vajadusi seoses Ettevõtte esitatud teenuste osutamisega, kooskõlas ja vastavalt Hollandi kehtivale õigusele.Ülaltoodud terminoloogia või muude sõnade mis tahes kasutamist ainsuses, mitmuses, suurtähtedes ja/või ta/nedes peetakse asendatavaks ja seega viitab samale.

Küpsised
Kasutame küpsiste kasutamist.LEACREE-le juurde pääsedes nõustusite küpsiste kasutamisega kooskõlas LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. privaatsuspoliitikaga.
Enamik interaktiivseid veebisaite kasutab küpsiseid, et võimaldada meil hankida iga külastuse kohta kasutaja andmeid.Meie veebisait kasutab küpsiseid teatud alade funktsionaalsuse võimaldamiseks, et muuta meie veebisaiti külastavate inimeste jaoks lihtsamaks.Mõned meie sidusettevõtted/reklaamipartnerid võivad samuti küpsiseid kasutada.

Litsents
Kui pole märgitud teisiti, kuuluvad LEACREE (Chengdu) Co., Ltd.-le ja/või selle litsentsiandjatele kogu LEACREE materjali intellektuaalomandi õigused.Kõik intellektuaalomandi õigused on kaitstud.LEACREE kaudu pääsete sellele juurde oma isiklikuks kasutamiseks, kui nendes tingimustes sätestatud piirangud kehtivad.

Sa ei tohi:

 • LEACREE materjal uuesti avaldada
 • Müüge, rentige või all-litsentsige materjale ettevõttelt LEACREE
 • Paljundage, kopeerige või kopeerige LEACREE materjali
 • Levitage LEACREE sisu edasi

Käesolev leping hakkab kehtima selle sõlmimise kuupäeval.
Selle veebisaidi osad pakuvad kasutajatele võimalust postitada ja vahetada arvamusi ja teavet veebisaidi teatud piirkondades.LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. ei filtreeri, redigeeri, avalda ega vaata kommentaare enne nende avaldamist veebisaidil.Kommentaarid ei kajasta ettevõtte LEACREE (Chengdu) Co., Ltd., tema agentide ja/või sidusettevõtete seisukohti ega arvamusi.Kommentaarid kajastavad oma vaateid ja arvamusi postitanud inimese seisukohti ja arvamusi.Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei vastuta LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. kommentaaride ega mis tahes vastutuse, kahjude või kulude eest, mis on põhjustatud ja/või kantud, mis on põhjustatud ja/või mis tahes kasutamisest ja/või postitamisest. /või Kommentaaride ilmumine sellel veebisaidil.
LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada kõik kommentaarid, mida võib pidada sobimatuteks, solvavateks või mis põhjustavad käesolevate nõuete ja tingimuste rikkumist.

Garanteerite ja kinnitate, et:

 • Teil on õigus postitada kommentaare meie veebisaidile ning teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;
 • Kommentaarid ei riku ühtegi intellektuaalomandi õigust, sealhulgas ilma piiranguteta mis tahes kolmanda osapoole autoriõigust, patenti või kaubamärki;
 • Kommentaarid ei sisalda laimavat, laimavat, solvavat, sündsusetut või muul viisil ebaseaduslikku materjali, mis rikub privaatsust
 • Kommentaare ei kasutata äritegevuse või tavade õhutamiseks ega reklaamimiseks ega äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse tutvustamiseks.

Käesolevaga annate ettevõttele LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. mitteeksklusiivse litsentsi kasutada, reprodutseerida, redigeerida ja volitada teisi kasutama, reprodutseerima ja redigeerima mis tahes teie kommentaare mis tahes vormis, vormingus või meedias.

Hüperlink meie sisule

Järgmised organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

 • Valitsusagentuurid;
 • Otsingumootorid;
 • Uudisteorganisatsioonid;
 • Interneti-kataloogi levitajad võivad linkida meie veebisaidile samal viisil, nagu nad hüperlingid teiste loetletud ettevõtete veebisaitidele;ja
 • Süsteemi hõlmavad akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud mittetulundusühingute, heategevuslike kaubanduskeskuste ja heategevuslike rahakogumisrühmade pakkumine, mis ei tohi meie veebisaidile linkida.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, väljaannetele või muule veebisaidi teabele seni, kuni link: (a) ei ole mingil viisil petlik;(b) ei viita ekslikult siduva poole ja selle toodete ja/või teenuste sponsorlusele, toetamisele või heakskiitmisele;ja (c) sobib linkiva poole saidi konteksti.
Võime kaaluda ja kinnitada muid linkimistaotlusi järgmist tüüpi organisatsioonidelt:

 • üldtuntud tarbija- ja/või äriteabe allikad;
 • dot.com kogukonna saidid;
 • ühendused või muud heategevusorganisatsioonid esindavad rühmad;
 • Siduskataloogide levitajad;
 • Interneti-portaalid;
 • raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonibürood;ja
 • õppeasutused ja ametiühingud.

Kiidame nende organisatsioonide lingitaotlused heaks, kui otsustame, et: (a) link ei paneks meid enda või meie akrediteeritud ettevõtete jaoks ebasoodsalt välja nägema;(b) organisatsioonil ei ole meie juures negatiivseid andmeid;(c) meile hüperlingi nähtavusest saadav kasu kompenseerib ettevõtte LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. puudumise;ja (d) link on üldise ressursiteabe kontekstis.
Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, kui link: (a) ei ole mingil viisil petlik;(b) ei viita ekslikult ühendava poole ja selle toodete või teenuste sponsorlusele, toetamisele või heakskiitmisele;ja (c) sobib linkiva poole saidi konteksti.
Kui olete üks ülaltoodud lõikes 2 loetletud organisatsioonidest ja olete huvitatud meie veebisaidi linkimisest, peate sellest meid teavitama, saates e-kirja aadressile LEACREE (Chengdu) Co., Ltd.. Palun lisage oma nimi ja organisatsiooni nimi. , kontaktteave ja teie saidi URL, kõigi URL-ide loend, millelt kavatsete linkida meie veebisaidile, ja meie saidi URL-ide loend, millele soovite linkida.Oodake vastust 2-3 nädalat.

Heakskiidetud organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida järgmiselt:

 • kasutades meie ettevõtte nime;või
 • Kasutades ühtset ressursside lokaatorit, millega on lingitud;või
 • Kasutades mis tahes muud lingitud meie veebisaidi kirjeldust, mis on linkiva osapoole saidi sisu kontekstis ja vormingus mõistlik.

LEACREE (Chengdu) Co., Ltd. logo või muude kunstiteoste kasutamine kaubamärgi litsentsilepingu puudumisel linkimiseks on keelatud.

iFrames
Ilma eelneva loata ja kirjaliku loata ei tohi te meie veebilehtede ümber luua raame, mis muudavad mingil viisil meie veebisaidi visuaalset esitust või välimust.

Sisuvastutus
Me ei vastuta teie veebisaidil ilmuva sisu eest.Nõustute meid kaitsma ja kaitsma kõigi teie veebisaidil kerkivate nõuete eest.Ühelgi veebisaidil ei tohi olla linke, mida võidakse tõlgendada laimava, nilbe või kuritegelikuna või mis rikub või muul viisil rikub või pooldab kolmandate isikute mis tahes õiguste rikkumist või muul viisil rikkumist.

Teie privaatsus
Lugege privaatsuspoliitikat

Õiguste reserveerimine
Jätame endale õiguse nõuda, et eemaldaksite kõik lingid või mis tahes konkreetsed lingid meie veebisaidile.Nõustute nõudmise korral viivitamatult kõigi meie veebisaidile viivate linkide eemaldamisega.Samuti jätame endale õiguse neid tingimusi ja selle linkimispoliitikat igal ajal muuta.Pidevalt meie veebisaidile linkides nõustute olema seotud nende linkimise tingimustega ja neid järgima.

Linkide eemaldamine meie veebisaidilt
Kui leiate meie veebisaidilt lingi, mis on mingil põhjusel solvav, võite meiega igal ajal ühendust võtta ja teavitada.Me kaalume linkide eemaldamise taotlusi, kuid me ei ole kohustatud seda tegema või teile otse vastama.
Me ei taga sellel veebisaidil oleva teabe õigsust, me ei garanteeri selle täielikkust ega täpsust;samuti ei luba me tagada, et veebisait jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olev materjal on ajakohastatud.

Vastutusest loobumine
Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses välistame kõik meie veebisaidi ja selle veebisaidi kasutamisega seotud kinnitused, garantiid ja tingimused.Mitte miski selles vastutusest loobumises:

 • piirata või välistada meie või teie vastutust surma või kehavigastuse korral;
 • piirata või välistada meie või teie vastutust pettuse või petturliku valeandmete esitamise eest;
 • piirata meie või teie kohustusi mis tahes viisil, mis ei ole kohaldatava seadusega lubatud;
 • välistada kõik meie või teie kohustused, mida ei saa kohaldatava seaduse alusel välistada.

Käesolevas jaotises ja mujal käesolevas lahtiütluses sätestatud vastutuse piirangud ja keelud: (a) kehtivad eelmises lõikes;ja (b) reguleerivad kõiki lahtiütlusest tulenevaid kohustusi, sealhulgas lepingust, deliktist ja seadusjärgsete kohustuste rikkumisest tulenevaid kohustusi.
Kuni veebisaiti ja sellel olevat teavet ja teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me mis tahes kahju või kahju eest.


Saada meile oma sõnum:

Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile